A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 9/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025 long trọng khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện. Dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Đại diện các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn huyện. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cùng 254 đại biểu đại diện cho hơn 13 nghìn Đảng viên trong toàn huyện.

Ngay sau lễ chào cờ, đồng chí Tô Xuân Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thay mặt Đoàn chủ tịch khai mạc Đại hội nêu rõ: Đại hội lần này, các đại biểu sẽ tập trung trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15. Xác định thời cơ và thách thức trong giai đoạn tới để quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.  Đại hội sẽ thống nhất ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 20. Đồng thời, Đại hội bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Tỉnh lần thứ XX. Thành công của Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển trong thời gian tới. Vì vậy các đồng chí Đại biểu cần tập trung trí tuệ thể hiện bản lĩnh, chính trị và tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ đóng góp xứng đáng vào thành công Đại hội. Với ý nghĩa đó, thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội, tôi tuyên bố khai mạc đại hội  đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Ngô Đông Hải- UV dự khuyết trung ương Đảng- Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tiếp đó, đồng chí Trần Quang Triển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. Báo cáo nêu rõ: 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu và giành được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật là trong 5 năm, giá trị sản xuất của huyện tăng trưởng bình quân 10,92%/năm, vượt 2,57% so với mục tiêu Đại hội XV đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 52,4 triệu đồng/người/năm, gấp 1,86 lần so với năm 2015. Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất, hiện toàn huyện có 07/09 cụm công nghiệp đã quy hoạch chi tiết và phân khu, thu hút 108 dự án đầu tư, giải quyết việc làm cho hơn 21.200 lao động, tăng 28 dự án và hơn 4.100 lao động so với năm 2015. Bên cạnh đó có 9 làng nghề, với giá trị sản xuất chiếm khoảng 45% giá trị của toàn ngành, tạo việc làm cho 30.000 lao động nông thôn. Đáng chú ý, trong năm 2019 huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp xã, cấp huyện, vượt mục tiêu đại hội trước 1 năm. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Công tác Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực. Sự nghiệp văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,5%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Việc thực hiện các chế độ chính sách, an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ, hiệu quả; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể được nâng lên.

Trên cơ sở đánh giá khách quan, trung thực những kết quả đạt được, cũng như chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, Ban chấp hành đảng bộ huyện rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng chí Trần Quang Triển- tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Phải thường xuyên Thường xuyên quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có quyết tâm cao và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra và tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện, khắc phục lệch lạc, yếu kém trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Tăng cường thực hiện xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư và đa dạng hóa các hình thức đầu tư để huy động mọi nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; thực hiện phân cấp đi đôi với nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trần Quang Triển- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy, trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với chủ đề: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Đông Hưng sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội định hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đảng giai đoạn 2020 – 2025, gồm 15 chỉ tiêu cụ thể, với 5 giải pháp và 3 đột phá. Trong đó phấn đấu đưa giá trị sản xuất của huyện tăng bình quân 10,96%/ năm trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng/năm. Giảm từ 1/3 đến 2/3 quy mô hộ nghèo. Đến năm 2025, toàn huyện có 20% trở lên số xã đạt nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 xã trở lên đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Hằng năm, có từ 90% trở lên số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 80% số đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu tại đại hội Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà  đảng bộ huyện Đông Hưng  đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận, quyết định. Trong đó nhấn mạnh: Đông Hưng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của tỉnh vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của huyện. Xác định thế mạnh, lợi thế của huyện là sản xuất nông nghiệp, vị trí địa lý, nguồn nhân lực có chất lượng, truyền thống văn hóa, đoàn kết thống nhất làm nhân tố quyết định sự phát triển vượt bậc của huyện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, huyện tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương…Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đồng thời lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới những đồng chí có phẩm chất, trình độ, năng lực, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp phát triển của huyện, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết  Đại hội đề ra, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý mang tính kế thừa, phát triển.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND Tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội.

Sau khai mạc đại hội, chiều ngày 09/6 Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16 đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 và lấy ý kiến Đại hội giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Huyện ủy; Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới cũng họp phiên thứ nhất bầu Bí thư Huyện ủy; Phó Bí thư Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

Các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện bỏ phiếu bầu Ban chấp hành tại Đại Hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.


Tác giả: Thu Thủy- Hồng Quang
Nguồn: donghung.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Danh mục tin
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 261
Hôm qua : 352
Tháng 07 : 3.783
Năm 2020 : 427.696