A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đông Hưng chuẩn bị các điều kiện đón Đoàn thẩm định huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời là cơ hội thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống của người dân, huyện Đông Hưng đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các địa phương thi đua xây dựng nông thôn mới. Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, chương trình hành động, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng của từng đơn vị để tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò chủ thể trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tại buổi làm việc với huyện Đông Hưng về xây dựng nông thôn mới.

 

Sau 9 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Đông Hưng có 43/43 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đạt được kết quả đó, ngoài sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp, huyện Đông Hưng đã huy động nhân dân đóng góp và nguồn vốn xã hội hóa. Kết quả huy động nguồn lực từ năm 2010 đến nay đạt 3.958,6 tỷ đồng, trong đó: ngân sách nhà nước (gồm ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, xã) là 2.575,1 tỷ đồng (chiếm 65,1%); nhân dân đóng góp và nguồn vốn xã hội hóa là 464,9 tỷ đồng (chiếm 11,7%); nguồn vốn từ các doanh nghiệp là 918,6 tỷ đồng (chiếm 23,2%). Với nguồn vốn trên, các địa phương trên địa bàn huyện đã tập trung sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới nhiều hạng mục công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. Điển hình như tiêu chí giao thông, các tuyến đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ. Toàn huyện đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 1.383,2km đường giao thông nông thôn, trong đó 157,3km đường liên xã, trục xã; 963,4km đường trục thôn, liên thôn; 262,5km đường trục chính nội đồng. Các tuyến đường được duy tu, bảo trì thường xuyên, nhân dân tổ chức vệ sinh sạch sẽ, trồng hoa, cây cảnh hai bên đường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Các tiêu chí thủy lợi, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn… cũng được tập trung nguồn lực đầu tư và đều đạt chuẩn theo quy định.

 

 

Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được củng cố đầu tư xây dựng đồng bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu dân sinh và hoạt động phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã có nhiều giải pháp tích cực trong thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tổ chức các hình thức sản xuất hợp lý, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ... Lĩnh vực trồng trọt chuyển dịch theo hướng chuyển trọng tâm từ sản lượng sang chất lượng và giá trị, coi trọng sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản có quy mô lớn và hiệu quả kinh tế cao, ổn định. Toàn huyện có 31 mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích 1.409,37 ha; 6 mô hình cánh đồng 4 vụ/năm với diện tích 68,32 ha. Các lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn cũng được chú trọng thực hiện. Các chương trình phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đào tạo nghề đã góp phần quan trọng tạo thêm nhiều việc làm ổn định và thu nhập khá cho lao động nông thôn, từng bước làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, từ đó tạo nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 1,6%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 46,77 triệu đồng. Chất lượng cuộc sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần nhân dân đều được cải thiện, nâng cao rõ rệt. Theo kết quả tự đánh giá thì huyện Đông Hưng đã hoàn thành các tiêu chí huyện chuẩn nông thôn mới.

 

 

Nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và chuẩn bị đón đoàn thẩm định huyện nông thôn mới, trong thời gian qua, các địa phương, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học đã tích cực vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan trên địa bàn. Ngoài việc huy động nhân lực, phương tiện tổ chức thu gom, xử lý rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương và hệ thống thoát nước, các địa phương cũng tích cực giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông; kết hợp trồng, chăm sóc hoa, cây xanh ven các tuyến đường. Bên cạnh đó tổ chức treo băng biển, khẩu hiệu, treo cờ tại các trục đường chính, các nơi công cộng, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp và khí thế phấn khởi trong nhân dân chuẩn bị đón đoàn thẩm định nông thôn mới của tỉnh và của Trung ương.

 

 

                                                                                                                 Văn phòng HĐND-UBND huyện

                                                                                                         và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.


Nguồn:donghung.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số