A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh

Sáng ngày 3/4, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về tăng cường công tác quản lý và huy động nguồn lực xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất của các cơ quan nhà nước; thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII.

 Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh có đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND hai tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh.

Với quan điểm đẩy mạnh huy động xã hội hóa mọi nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, từ đầu năm 2013 tỉnh Quảng Ninh đã mạnh dạn nghiên cứu một số mô hình đầu tư nhằm kết hợp và huy động nguồn lực từ khối tư nhân và thí điểm đầu tư với các hình thức: Đầu tư công - quản lý tư và đầu tư tư - sử dụng công. Từ năm 2013 đến năm 2017, tổng nguồn vốn đầu tư của các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là hơn 48.000 tỷ đồng với tổng số 42 dự án. Trong đó, vốn nhà nước tham gia vào dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư với tổng số trên 5.000 tỷ đồng, chủ yếu tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng.

Trong điều kiện cơ sở vật chất của các cơ quan quản lý nhà nước nhìn chung còn rất khó khăn, tỉnh Quảng Ninh đã mạnh dạn thu hút nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan quản lý nhà nước thuộc tỉnh. Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện đầu tư một số công trình trọng điểm theo hình thức đối tác công - tư như: Dự án Trụ sở liên cơ quan số 3; dự án Trụ sở các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh; Trung tâm báo chí tỉnh Quảng Ninh.

Sau gần 3 năm triển khai về thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII, tỉnh Quảng Ninh đã sắp xếp được 4 đơn vị sự nghiệp; 107 phòng, đơn vị, đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương. Trong đó, thực hiện mô hình bộ phận tài vụ, phục vụ dùng chung đối với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; sáp nhập Phòng dân tộc vào Văn phòng HĐND - UBND ở 4 địa phương; sáp nhập Đài PT-TH với Trung tâm Văn hóa Thông tin & truyền thông cấp huyện ở 12 địa phương; ngành Giáo dục và Đào tạo giảm 9 trường, 112 điểm trường và 463 lớp học…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh. Năm 2017, Thái Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, GRDP tăng 11,12%, giá trị sản xuất tăng 13,15% so với năm 2016, là năm thứ hai liên tiếp kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng 2 con số và là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng… 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng việc Quảng Ninh triển khai các dự án theo hình thức hợp tác công - tư đã góp phần quan trọng thu hút mạnh mẽ nguồn vốn trong nhân dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong khi khung pháp lý về đầu tư theo hình thức đối tác công tư chưa đồng bộ và đầy đủ, Thái Bình mong muốn tỉnh Quảng Ninh sẽ quan tâm, phối hợp và giúp đỡ để Thái Bình có thể huy động và quản lý nguồn lực xã hội hóa nói chung và huy động xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất của các cơ quan nhà nước nói riêng thông qua đầu tư theo hình thức đối tác công tư…


Tác giả: Phạm Hưng
Nguồn:donghung.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số