A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện ủy quán triệt, triển khai một số quy định, kế hoạch về công tác cán bộ.

Sáng ngày 08/4/2022, Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số quy định, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quang Triển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Tô Xuân Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo HĐND, UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các quy định số 02, 03, 04 của Ban Thường vụ Huyện ủy quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và tiêu chuẩn một số chức danh cán bộ diện đảng ủy xã, thị trấn quản lý. Đồng thời triển khai các kế hoạch số 72, 74 của Ban Thường vụ Huyện ủy về luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý giai đoạn 2022-2025; rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Hướng dẫn số 94 của Ban Tổ chức Huyện ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Triển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt. Những nội dung được quán triệt, triển khai tại hội nghị này có nhiều điểm mới, đòi hỏi quá trình triển khai thực hiện cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, khẩn trương, nghiêm túc.Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị ngay sau hội nghị này, cấp ủy các cấp, các tổ chức đảng, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để thống nhất trong lãnh đạo và thực hiện đúng quy định. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các bước, quy trình rà soát, bổ sung cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch đội ngũcán bộ giai đoạn 2025 - 2030 đảm bảo lộ trình, thời gian đã đề ra. Việc rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, toàn diện, thống nhất của cấp ủy, tổ chức đảng; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, chặt chẽ, làm tới đâu chắc tới đó. Công tác xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ gắn với công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của huyện đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ.

Các đồng chí lãnh đạo huyện và các đại biểu dự hội nghị quán triệt, triển khai một số quy định, kế hoạch về công tác cán bộ.


Tác giả: Tất Đạt – Minh Chiến
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số