A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội công đoàn huyện lần thứ XI thành công tốt đẹp.

Trong 2 ngày 2223/3/2023, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đây là đại hội được Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức làm điểm ở cấp huyện, thành phố. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thường vụ tỉnh ủy phụ trách huyện; đồng chí Bùi Xuân Vinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LDĐ Tỉnh; Đồng chí Bùi Đức Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động huyện đạt nhiều kết quả quan trọng; bộ máy công đoàn được củng cố kiện toàn vững mạnh, chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng được nâng lên. 5 năm qua, toàn huyện thành lập mới 16 công đoàn cơ sở, phát triển gần 4.800 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên lên trên 15.700 người (vượt chỉ tiêu đề ra). Hoạt động của công đoàn đã hướng về cơ sở, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên và người lao động, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tại đại hội, Liên đoàn Lao động huyện đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá kết quả đạt được trong hoạt đông công đoàn và phong trào cộng nhân, viên chức, lao động nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại. Trong đó, vấn đề cần quan tâm là hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp hiệu quả chưa cao; việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội thống nhất đề ra các chỉ tiêu cụ thể và 9 nhóm giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp công đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, nhấn mạnh các cấp công đoàn cần tiếp tục tuyên truyền giáo dục để công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn hiểu và nhận thức đúng đắn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa; tiếp tục triển khai nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Bên cạnh đó đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, tích cực tham gia thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện và của các địa phương, cơ quan , đơn vị; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo, xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh; thường xuyên chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động; đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân viên chức người lao động, tạo động lực thi đua, tăng năng suất chất lượng hiệu quả công việc góp phần xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp phát triển bền vững. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị các cấp công đoàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tiếp tục quán triệt thực hiện thông tri của Ban thường vụ Huyện ủy về xây dựng tổ chức công đoàn trong tình hình mới; quan tâm bồi dưỡng và giới thiệu cho đảng những cán bộ đoàn viên ưu tú trưởng thành từ phong trào công nhân viên chức lao động. Đồng chí đề nghị, Ban chấp hành khóa mới cần cụ thể hơn trong công tác xây dựng thỏa ước lao động tập thể và giám sát việc thực hiện; chỉ đạo công tác tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại doanh nghiệp đảm bảo thực chất, đúng với quy định của pháp luật.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 19 đồng chí, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng bức trướng tại Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI


Tác giả: Pv: Tô Phượng – Hồng Quang.
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số