A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Sáng ngày 09/1/2023 Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Tô Xuân Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Bá Vường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Trong năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã tác động không nhỏ đến các mặt đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn nói chung và hoạt động tín dụng chính sách nói riêng. Tuy nhiên, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, các chương trình tín dụng chính sách được triển khai kịp thời đến người dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện giảm nghèo, an sinh xã hội. Đến nay, tổng nguồn vốn thực hiện là trên 505 tỷ đồng triệu đồng, tăng 59 tỷ đồng so với năm 2021. Có hơn 11.800 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, nâng tổng dư nợ các chương trình cho vay là 503 tỷ đồng, tăng trên 48 tỷ đồng so với năm 2021. Trong đó Nguồn vốn trung ương trên 380 tỷ đồng chiếm hơn 75% tổng nguồn vốn, tổng dư nợ quá hạn giảm còn 0,09%. Bên cạnh đó, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, UBND các xã, thị trấn tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, đặc biệt 18 xã có nợ quá hạn. Do đó chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn từng xã đều được nâng lên, thể hiện trên tất cả các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại, dư nợ tăng, nợ quá hạn, lãi tồn đọng giảm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Bá Vường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị thành viên Ban đại diện theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác nắm tình hình, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, nhất là triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp thu hồi nợ quá hạn; phối hợp với các đơn vị trong việc thẩm định, cho vay đúng đối tượng, hạn mức, sử dụng vốn đúng mục đích… Cùng với đó cần đổi mới công tác giao ban thường xuyên, định kỳ theo các cụm; chú trọng công tác sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác nhằm kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.


Tác giả: Pv: Đức Chung – Hồng Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số