A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Điện lực Đông Hưng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động.

Cùng với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Điện lực Đông Hưng đã đề ra giải pháp chiến lược nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, kỹ thuật tiên tiến và công nghệ thông tin để đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn và ổn định, nâng cao dịch vụ khách hàng.

Xác định rõ việc nghiên cứu và chủ động ứng dụng các thành tựu của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN4.0), công nghệ số vào mọi lĩnh vực hoạt động, sẽ nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ điện một cách nhanh chóng, hiệu quả. Điện lực Đông Hưng đã xây dựng kế hoạch cụ thể, ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 nhằm cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp, hướng tới là một doanh nghiệp số, trong đó lấy khách hàng sử dụng dịch vụ điện làm trung tâm, cung cấp các dịch vụ trực tuyến, minh bạch; vận hành hệ thống tin cậy với công nghệ tự động hoá hiện đại; kết nối liên thông các quy trình nội bộ và cộng tác với khách hàng/đối tác; vận hành thích ứng với nền kinh tế số hiện đại.

       Từ mục tiêu trên, Điện lực Đông Hưng đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đến nay đã mang lại hiệu quả. Đơn vị đã cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng trên website cskh; Cổng thông tin Dịch vụ công Quốc gia… nhằm đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục cấp điện đối với khách hàng, đồng thời hoàn thành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của ngành Điện. Bên cạnh đó đơn vị đẩy mạnh thay thế hình thức thanh toán tiền mặt, bằng thanh toán qua ngân hàng, tổ chức thanh toán trung gian. Đến nay, đơn vị đang thực hiện kết nối với nhiều tổ chức thanh toán trung gian, với mục tiêu phấn đấu đưa tỷ lệ khách hàng nộp tiền qua các hình thức thanh toán điện tử trong giai đoạn 2022-2025 trên 98%. Điện lực Đông Hưng đã ứng dụng công nghệ đo đếm điện năng tiên tiến, thông minh; sử dụng công nghệ công tơ đọc và thu thập dữ liệu từ xa để tăng năng xuất lao động.

Công nhân  Điện lực Đông Hưng thay thế công tơ điện tử một pha đo xa

       Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành hệ thống, Điện lực Đông Hưng đã triển khai ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả SXKD như: Hệ thống Thông tin Quản lý Khách hàng (CMIS), Hệ thống Thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa (MDMS), Hệ thống Kiểm tra giám sát mua bán điện trong lĩnh vực kinh doanh; Hệ thống Quản lý kỹ thuật nguồn điện và lưới điện (PMIS), Hệ thống quản lý tính toán độ tin cậy lưới điện (OMS); Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA); Hệ thống giám sát an toàn qua hình ảnh trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật và an toàn…

        Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, CNTT và tự động hóa đã tạo nền tảng “hạ tầng cơ sở” cho định hướng phát triển và hiện đại hoá mọi mặt hoạt động. Đồng thời giúp Điện lực Đông Hưng nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm nhân lực. Đây là những yếu tố quan trọng không thể thiếu để hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Công Thương, EVN giao, đưa đơn vị thay đổi mạnh về tăng năng suất lao động, ứng dụng công nghệ hướng đến doanh nghiệp số.


Tác giả: Hoàng Hùng – Điện lực Đông Hưng
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số