UBND huyện họp công bố các quyết định và thông qua dự thảo phương án tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư phía Bắc Quốc lộ 39 xã Đông Quan.

Chiều ngày 10/7/2024, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện quyết ...

Điện lực Đông Hưng (PC Thái Bình) tích cực ứng dụng công nghệ sửa chữa lưới điện Hotline.

Thời gian qua, Điện lực Đông Hưng (PC Thái Bình) đã tích cực ứng ứng dụng công nghệ để hướng hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025. Một trong những công nghệ mà đơn vị đã áp dụng hiệu quả là công nghệ sửa chữa lưới điện Hotline, ...

UBND huyện tổ chức hội thảo thực hiện mô hình phát triển nông nghiệp thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.

Sáng ngày 27/12/2023, UBND huyện tổ chức Hội thảo thực hiện mô hình phát triển nông nghiệp thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Công thương Thái Bình; đồng chí Vương Đức Hằng, Huyện ủy viên, ...

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp phiên thường kỳ quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện vừa tổ chức phiên họp thường kỳ quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Đán, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân ...
Bản đồ số