A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Mục tiêu chung phát triển KTXH

Phát huy nội lực, tăng cường hợp tác đầu tư, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao và bền vững, phát triển lực lượng sản xuất gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tê, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá, nâng cao chất lượng, sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm, gắn với thị trường.

Trên cơ sở đường lối, quan điểm, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và tình hình thực tiễn địa phương, phương hướng, mục tiêu tổng quát những năm đầu thế kỷ XXI của tỉnh ta là :

Phát huy nội lực, tăng cường hợp tác đầu tư, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao và bền vững, phát triển lực lượng sản xuất gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tê, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá, nâng cao chất lượng, sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm, gắn với thị trường. Phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, coi trọng và phát huy nhân tố con người, chăm lo giải quyết các vấn đề bức xúc về xã hội, giải quyết việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị; xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh; thực hiện mục tiêu 'dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh'.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 329
Hôm qua : 219
Tháng 08 : 4.160
Năm 2019 : 45.564