A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Tiền Hải đến năm 2020

Với mục tiêu phát huy cao độ các tiềm năng, thế mạnh của huyện Tiền Hải, đặc biệt là các ngành công nghiệp sử dụng khí đốt, từ nguồn lợi biển; huy động mọi nguồn nội lực, tận dụng tối đa các cơ hội bên ngoài nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá; nâng cao chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế; phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo; củng cố an ninh quốc phòng và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; gắn phát triển kinh tế- xã hội với khai thác, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái. Ngày 24 tháng 9 năm 2007, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2238/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Tiền Hải đến năm 2020.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,6% (giai đoạn 2006-2010), đạt 15,2% (giai đoạn 2011-2015), đạt 14,4% (giai đoạn 2016-2020); tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng-nông nghiệp-dịch vụ trong cơ cấu kinh tế là 49,2%-27,6%-23,2% (năm  2010); 54,7%-19,2%-26,1% (năm 2015) 61,6%-10,9%-27,5% (năm 2020); giá trị sản xuất bình quân đầu người (giá cố định năm 1994) đạt 12,71 triệu đồng (năm 2010), 25,2 triệu đồng (năm 2015), 45,8 triệu đồng (năm 2020); giảm số hộ nghèo dưới 15% (năm 2010), dưới 5% (năm 2020); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,71%/năm (thời kỳ 2006-2010), khoảng 0,41%/năm (thời kỳ 2016-2020); lao động trong khu vực nông nghiệp khoảng 53% (năm 2010), khoảng 33% (năm 2020); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 50% trở lên, tỷ lệ thời gian sử dụng lao động nông thôn là 95% (năm 2020); hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông cho thanh niên vào năm 2015; 100% các trường đạt chuẩn quốc gia (năm  2020); tăng cường chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, giảm tỷ lệ mắc bệnh của nhân dân, hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em < 5 tuổi xuống dưới 20% (năm 2010), 12% (năm 2020); bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống vật thể và phi vật thể, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng; chất thải rắn, nước thải trong sản xuất và sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng công nghệ thích hợp 75-90% (năm 2010), 100% (năm 2020); 85% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh (năm 2010), 95% trở lên (năm 2020); sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh là 70% (năm 2010) và 80% (năm  2020); xây dựng trạm quan trắc về môi trường; 100% xã, thị trấn có đội tự quản về vệ sinh môi trường; bảo tồn và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.

Để tổ chức triển khai có hiệu quả Quy hoạch trên, UBND tỉnh giao cho UBND huyện Tiền Hải công bố công khai quy hoạch; cụ thể hóa các mục tiêu và định hướng quy hoạch bằng các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trong các kế hoạch 5 năm, hàng năm; chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của huyện; thực hiện đổi mới tổ chức quản lý, cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước, sử dụng và phát huy các thế mạnh của huyện; chỉ đạo đầu tư có trọng điểm, ưu tiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực để nhanh chóng phát huy hiệu quả. Đồng thời, giao cho các sở, ngành của tỉnh phối hợp với UBND huyện Tiền Hải cụ thể hóa quy hoạch của ngành đã được phê duyệt bằng các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho huyện hoàn thành các mục tiêu quy hoạch đề ra.

TH


Nguồn:donghung.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Danh mục tin
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 534
Hôm qua : 165
Tháng 06 : 3.984
Năm 2024 : 267.172