Thông tin chi tiết:
Nguyễn Minh Báu
Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Minh Báu
Giới tính Nam
Điện thoại 0835.066.999
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách