Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Minh
Trưởng phòng Phạm Thị Minh
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách