Thông tin chi tiết:
Nguyễn Xuân Thanh
Họ và tên Nguyễn Xuân Thanh
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách