1. XÃ BẠCH ĐẰNG

23. XÃ ĐÔNG LA

Nguyễn Văn Hòa

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Bùi Văn Khà

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Trần Thị Quyên

- Phó Bí thư Đảng ủy

Vũ Đăng Tiến

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Quang Tiến

- Chủ tịch UBND xã

Lại Trí Học

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Hoa

- Phó Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Tiến

- Phó Chủ tịch UBND xã

2. XÃ HỒNG GIANG

24. XÃ ĐÔNG SƠN

Nguyễn Văn Vĩnh

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Bùi Đình Sức

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Quang Hạ

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Công Thính

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Văn Tiêm

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Đăng Ngạc

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Xuân Quyết

- Phó Chủ tịch UBND xã

Lã Quý Dũng

- Phó Chủ tịch UBND xã

3. XÃ HỒNG CHÂU

25. XÃ ĐÔNG PHƯƠNG

Đặng Đình Cường

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Trịnh Công Sơn

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Duy Thịnh

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Thế Xuân

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Duy An

- Chủ tịch UBND xã

Phạm Xuân Cảnh

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Khắc Diễn

- Phó Chủ tịch UBND xã

Trần Xuân Bính

- Phó Chủ tịch UBND xã

4. XÃ HỒNG VIỆT

26. XÃ ĐÔNG CƯỜNG

 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Cao Hoàn

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Mạnh Hùng

- Phó Bí thư Đảng ủy

Đỗ Quý Toản

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Thanh Khuyến

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Hữu Hưởng

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Duyên Hiệp

- Phó Chủ tịch UBND xã

Bùi Quốc Khánh

- Phó Chủ tịch UBND xã

5. XÃ HOA NAM

27. XÃ ĐÔNG XÃ

Nguyễn Văn Hoạch

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Văn Dụ

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Đỗ Quốc Huy

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nhâm Văn Thiềng

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Tiến Lộng

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Quang Thưởng

- Chủ tịch UBND xã

Trần Quốc Tuấn

- Phó Chủ tịch UBND xã

Lê Văn Toản

- Phó Chủ tịch UBND xã

6. XÃ HOA LƯ

28. THỊ TRẤN ĐÔNG HƯNG

Vũ Xuân Khu

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 

- Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Ngọc Sơn

- Phó Bí thư Đảng ủy

Bùi Văn Cộng

- P.Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Trương Đăng Lộc

- Chủ tịch UBND xã

Phạm Long Biên

- Chủ tịch UBND xã

Lưu Mạnh Hùng

- Phó Chủ tịch UBND xã

Vũ Minh Phương

- Phó Chủ tịch UBND xã

7. XÃ THĂNG LONG

29. XÃ ĐÔNG HỢP

Phạm Thế Quang

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Đặng Văn Dũng

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Huy Thành

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Văn Bằng

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Văn Ngọc

- Chủ tịch UBND xã

Hoàng Văn Tiến

- Chủ tịch UBND xã

Vũ Văn Thuân

- Phó Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Tặng

- Phó Chủ tịch UBND xã

8. XÃ MINH TÂN

30. XÃ ĐÔNG CÁC

Trần Minh Hiểu

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Vũ Xuân Liễu

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Đinh Thế Quân

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Xuân Dũng

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Đăng Duyên

- Chủ tịch UBND xã

Phạm Văn Quảng

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Hữu Hậu

- Phó Chủ tịch UBND xã

Phạm Văn Diện

- Phó Chủ tịch UBND xã

9. XÃ  ĐỒNG PHÚ

31. XÃ ĐÔNG ĐỘNG

Nguyễn Xuân Sảnh

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Trần Tư Nghiệp

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phạm Minh Tuấn

- Phó Bí thư Đảng ủy

Đặng Thanh Chu

- Phó Bí thư Đảng ủy

 

- Chủ tịch UBND xã

Phạm Thanh Vượng

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Tuân

- Phó Chủ tịch UBND xã

Lê Khắc Lịch

- Phó Chủ tịch UBND xã

10. XÃ CHƯƠNG DƯƠNG

32. XÃ ĐÔNG VINH

Cao Kim Vương

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phạm Hồng Thái

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phạm Văn An

- Phó Bí thư Đảng ủy

Bùi Duy Cần

- Phó Bí thư Đảng ủy

Lý Văn Bá

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Ngoạn

- Chủ tịch UBND xã

Phạm Văn Tạc

- Phó Chủ tịch UBND xã

Phạm Thanh Tuấn

- Phó Chủ tịch UBND xã

11. XÃ  HỢP TIẾN

33. XÃ ĐÔNG HÀ

Hà Văn Tâm

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Lê Xuân Chinh

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Hoàng Mạnh Hào

- Phó Bí thư Đảng ủy

Phạm Đình Thanh

- Phó Bí thư Đảng ủy

Trịnh Thế Hùng

- Chủ tịch UBND xã

Lê Quang Thức

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Xuân Sơn

- Phó Chủ tịch UBND xã

Hoàng Đức Chính

- Phó Chủ tịch UBND xã

12. XÃ MINH CHÂU

34. XÃ ĐÔNG GIANG

Vũ Văn Dũng

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Văn Yêm

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Ngọc Duyên

- Phó Bí thư Đảng ủy

Bùi Cao Giang

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Quang Hải

- Chủ tịch UBND xã

Đỗ Xuân Trường

- Chủ tịch UBND xã

Trần Văn Phiệt

- Phó Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Thành

- Phó Chủ tịch UBND xã

13. XÃ  PHONG CHÂU

35. XÃ ĐÔNG XUÂN

Bùi Chính Dân

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Khổng Minh Hữu

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Hà Quang Cường

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Hải Đăng

- Phó Bí thư Đảng ủy

Cao Kim Hùng

- Chủ tịch UBND xã

Vũ Văn Hùng

- Chủ tịch UBND xã

Quách Văn Trìu

- Phó Chủ tịch UBND xã

Vũ Văn Trường

- Phó Chủ tịch UBND xã

14. XÃ PHÚ CHÂU

36. XÃ ĐÔNG QUANG

Bùi Đức Vịnh

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Đào Văn Khuê

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phạm Thế Chung

- Phó Bí thư Đảng ủy

Vũ Đức Huyên

- Phó Bí thư Đảng ủy

Phạm Thanh Hà

- Chủ tịch UBND xã

Bùi Hồng Thiển

- Chủ tịch UBND xã

Trần Đức Thiện

- Phó Chủ tịch UBND xã

Vũ Duy Đoan

- Phó Chủ tịch UBND xã

15. XÃ  TRỌNG QUAN

37. XÃ ĐÔNG DƯƠNG

Phạm Sơn Hải

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Vũ Quý Mạnh

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Vũ Quang Vịnh

- Phó Bí thư Đảng ủy

Trần Văn Chinh

- Phó Bí thư Đảng ủy

Trần Văn Tiến

- Chủ tịch UBND xã

Phạm Ngọc Kiều

- Chủ tịch UBND xã

Phạm Văn Hiến

- Phó Chủ tịch UBND xã

Trần Đức Thắng

- Phó Chủ tịch UBND xã

16. XÃ NGUYÊN XÁ

38. XÃ ĐÔNG HOÀNG

Nguyễn Đăng Dần

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Tô Văn Thuần

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 

- Phó Bí thư Đảng ủy

Bùi Văn Việt

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Tiến Vững

- Chủ tịch UBND xã

Phí Văn Khổng

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Hữu Viên

- Phó Chủ tịch UBND xã

Phạm Công Luận

- Phó Chủ tịch UBND xã

17. XÃ  LÔ GIANG

39. XÃ ĐÔNG Á

Vũ Xuân Phố

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phí Văn Vui

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Trần Nam Á

- Phó Bí thư Đảng ủy

Bùi Trung Đông

- Phó Bí thư Đảng ủy

Vũ Xuân Khu

- Chủ tịch UBND xã

Nhâm Quang Thoại

- Chủ tịch UBND xã

Vũ Xuân Thành

- Phó Chủ tịch UBND xã

Lê Văn Cường

- Phó Chủ tịch UBND xã

18. XÃ MÊ LINH

40. XÃ ĐÔNG HUY

Bùi Quang Tựu

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Bùi Văn Trung

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Văn Bộ

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Quang Tuyến

- Phó Bí thư Đảng ủy

Trần Văn Tặng

- Chủ tịch UBND xã

Phạm Văn Tuấn

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Hoàng Lung

- Phó Chủ tịch UBND xã

Hoàng Văn Triều

- Phó Chủ tịch UBND xã

19. XÃ  AN CHÂU

41. XÃ ĐÔNG PHONG

Nguyễn Văn Uy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Ngọc Oanh

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Văn Quang

- Phó Bí thư Đảng ủy

Bùi Mạnh Khiết

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Tuấn Anh

- Chủ tịch UBND xã

Tống Hồng Phong

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Cửu

- Phó Chủ tịch UBND xã

Bùi Thanh Vân

- Phó Chủ tịch UBND xã

20. XÃ ĐÔ LƯƠNG

42. XÃ ĐÔNG LĨNH

Nguyễn Văn Nguyên

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Đỗ Văn Lưu

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Vũ Văn Hưng

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Đức Hoàng

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Ích Kiên

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Xuân Bạch

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Tuân

- Phó Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Thanh Tùng

- Phó Chủ tịch UBND xã

21. XÃ  PHÚ LƯƠNG

43. XÃ ĐÔNG TÂN

Nguyễn Trọng Mích

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Lại Văn Long

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Trọng Thước

- Phó Bí thư Đảng ủy

Phạm Công Thụy

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Hữu Tiến

- Chủ tịch UBND xã

Quách Tiến Quân

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Trọng Bát

- Phó Chủ tịch UBND xã

Phạm Văn Vui

- Phó Chủ tịch UBND xã

22. XÃ LIÊN GIANG

44. XÃ ĐÔNG KINH

Ngô Đăng Hội

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Văn Thinh

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phạm Huy Dũng

- Phó Bí thư Đảng ủy

Bùi Minh Trọng

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Hảo Hữu

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Thắng

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Hữu Hiển

- Phó Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Hưởng

- Phó Chủ tịch UBND xã