• Bùi Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng TNMT huyện
 • Vũ Đức Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Y tế huyện
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Bùi Văn La
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Thanh tra huyện
 • Lã Quý Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
 • Lương Đức Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Cao Xuân Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Nội vụ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Hoàng Thị Thanh Hóa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Nội vụ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ