1. Vị trí, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Hưng.

 

a. Địa chỉ: Số 8 đường Nguyễn Bá Dương, Thị trấn Đông Hưng; ĐT: 0227.3851548 .

 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hưng là cơ quan trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình, ngoài thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đặc thù của ngành thi hành án dân sự còn thực hiện các nhiệm vụ chức năng khác theo quy định của pháp luật.

b. Thông tin biên chế:

    - Hiện tại Chi cục thi hành án có 09 biên chế và 02 hợp đồng 68

   - Lãnh đạo chi cục thi hành án huyện Đông Hưng:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Hà Thị Hạ

Bí thư chi bộ- Chi cục trưởng

2

Vũ Ngọc Gương

Phó bí thư chi bộ

3

Lại Hợp Huy

Phó chi cục trưởng

4

Nguyễn Thị Nga

Phó chi cục trưởng

 

c. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục thi hành án huyện.

- Trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí và phương tiện hoạt động được giao theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

- Lập hồ sơ xét miễn giảm thi hành án dân sự.

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện cung cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thi hành án dân sự như: Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện.

- Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân khi có yêu cầu.

2. Danh mục thủ tục hành chính:

 

STT

Tên thủ tục hành chính (21TTHC)

1

Đề nghị xác nhận kết quả thi hành án

2

Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự

3

Yêu cầu chứng kiến thỏa thuận về thi hành án

4

Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên

5

Yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án

6

Yêu cầu định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án

7

Đề nghị ưu tiên mua phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản thuộc sở hữu chung

8

Yêu cầu hủy hợp đồng bán đấu giá tài sản khi không được giao tài sản bán đấu giá

9

Đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

10

Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án

11

Thi hành án theo đơn yêu cầu

12

Miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

13

Miễn, giảm phí thi hành án

14

Yêu cầu thi hành án quá hạn

15

Yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án

16

Đề nghị định giá lại tài sản thi hành án

17

Yêu cầu hoãn thi hành án

18

Yêu cầu đình chỉ thi hành án

19

Đề nghị nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được THA

20

Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (lần 1)

21

Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự