Bùi Đức Vịnh

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phạm Thế Chung

- Phó Bí thư Đảng ủy

Phạm Thanh Hà

- Chủ tịch UBND xã

Trần Đức Thiện

- Phó Chủ tịch UBND xã