Nguyễn Đăng Dần

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Tiến Vững

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Hữu Viên

- Phó Chủ tịch UBND xã