Trần Minh Hiểu

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Đinh Thế Quân

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Đăng Duyên

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Hữu Hậu

- Phó Chủ tịch UBND xã