Vũ Văn Dũng

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Ngọc Duyên

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Quang Hải

- Chủ tịch UBND xã

Trần Văn Phiệt

- Phó Chủ tịch UBND xã