Nguyễn Văn Hoạch

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Đỗ Quốc Huy

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Tiến Lộng

- Chủ tịch UBND xã

Trần Quốc Tuấn

- Phó Chủ tịch UBND xã