Lê Xuân Chinh

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phạm Đình Thanh

- Phó Bí thư Đảng ủy

Lê Quang Thức

- Chủ tịch UBND xã

Hoàng Đức Chính

- Phó Chủ tịch UBND xã