CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 08/CĐK-BCĐ NGÀY 02/10/2015 CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, TÌM KIẾM CỨU NẠN HUYỆN.

Hồi 14 giờ, ngày 02/10/2015, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nam huyện Đông Hưng gửi Công Điện khẩn tới các đồng chí thành viên BCĐ và thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện về việc chỉ đạo phòng, chống, ứng phó với con bão số 4.
Chi tiết công điện Download tại đây:


File đính kèm
- cong dien 09.pdf
Ban chỉ đạo PCTT-TKCN huyện

( Ngày 06 tháng 10 năm 2015 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: