Văn bản chỉ đạo

Triệu tập Hội nghị 7 giờ 30 sáng Thứ sáu, ngày 24/11/2017

BTV Huyện ủy Triệu tập Hội nghị Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngyaf 16/10/2017 của Ban thường vụ Huyện ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp ủy Đảng trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện.

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 08/CĐK-BCĐ NGÀY 02/10/2015 CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, TÌM KIẾM CỨU NẠN HUYỆN.

Hồi 14 giờ, ngày 02/10/2015, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nam huyện Đông Hưng gửi Công Điện khẩn tới các đồng chí thành viên BCĐ và thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện về việc chỉ đạo phòng, chống, ứng phó với con bão số 4.
Chi tiết công điện Download tại đây:

© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: