Triệu tập Hội nghị 7 giờ 30 sáng Thứ sáu, ngày 24/11/2017

BTV Huyện ủy Triệu tập Hội nghị Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngyaf 16/10/2017 của Ban thường vụ Huyện ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp ủy Đảng trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện.

 Download văn bản tại file đính kèm

Ban quản trị Cổng TTĐT huyện
Huyện ủy

( Ngày 22 tháng 11 năm 2017 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: