Thông báo, báo cáo

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hưng tại cuộc họp ngày 28/11/2017 về tháo gỡ khó khăn trong việc đấu nối nước sạch...

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 28/11/2017 về việc nghe báo cáo của các phòng, cơ quan trong huyện, các doanh nghiệp cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện và các xã có tỷ lệ đấu nối nước sạch thấp để tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Triệu tập Họp 7 giờ 30 sáng Thứ sáu, ngày 24/11/2017

BTV Huyện ủy triệu tập Hội nghị Quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 16/10/2017 của BTV Huyện ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện.

© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: