Thông báo, báo cáo

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo huyện Đông Hưng

Tuyển chọn viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Hưng năm 2018

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Đông Hưng

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Đông Hưng

Nghiêm túc thực hiện chỉ thị 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 và chỉ thị 11/CT-UBND ngày 17/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Nghiêm túc thực hiện chỉ thị 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 và chỉ thị 11/CT-UBND ngày 17/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hưng tại cuộc họp ngày 28/11/2017 về tháo gỡ khó khăn trong việc đấu nối nước sạch...

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 28/11/2017 về việc nghe báo cáo của các phòng, cơ quan trong huyện, các doanh nghiệp cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện và các xã có tỷ lệ đấu nối nước sạch thấp để tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: