Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Vũ Văn Thái và bà Nguyễn Thị Oanh

Quyết định số 6600/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND huyện Đông Hưng về việc hủy giấy chứng nhận Quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất


( Ngày 29 tháng 11 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: