Các Nghị quyết của HĐND huyện Đông Hưng khhóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, thông qua tại kỳ họp thứ 6


File đính kèm
- cac nghi quyet.pdf
UBND huyện Đông Hưng
UBND huyện Đông Hưng

( Ngày 07 tháng 08 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: