Thông báo nội dung, danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo huyện Đông Hưng

UBND huyện Đông Hưng
UBND huyện Đông Hưng

( Ngày 20 tháng 04 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: