Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chiều ngày 14/11/2018, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho các đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra, cán bộ Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn. Tới dự có lãnh đạo Cục thống kê tỉnh, đồng chí Bùi Bá Vường, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện.

 

                  Trong thời gian 1/2 ngày, các cán bộ cơ sở được lãnh đạo Chi cục thống kế huyện tập huấn những nội dung cơ bản về: Tổ chức thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; xây dựng mạng lưới tổng điều tra trên cơ sở dữ liệu tập trung, lập Bảng kê hộ, thu thập thông tin, xử lý số liệu… Hướng dẫn cách lập, kê khai 1 số bảng, mẫu phục vụ Tổng điều tra. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Bá Vường, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện yêu cầu các đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu những nội dung được truyền đạt. Làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã, thị trấn hiểu và phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, các địa phương cần tận dụng nhân lực, các số liệu từ việc thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn, áp dụng vào thực hiện công tác điều tra. Các xã, thị trấn cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện để tiến hành Tổng điều tra tra dân số và nhà ở theo đúng kế hoạch. 

PV: Tiến Quang


( Ngày 19 tháng 11 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: