UBND huyện thực hiện tốt đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. UBND huyện chỉ đạo Phòng lao động thương binh xã hội huyện phối hợp với các đia phương tích cực rà soát, thực hiện tốt đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2

 (Ảnh minh họa)

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. UBND huyện chỉ đạo Phòng lao động thương binh xã hội huyện phối hợp với các đia phương tích cực rà soát, thực hiện tốt đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2, đồng thời hướng dẫn các đối tượng người có công làm thủ tục; đôn đốc các hộ đăng ký xây mới, sửa chữa nhà trong năm 2018 khẩn trương tiến hành xây dựng và sửa chữa. Trong đợt 2, Phòng lao động thương binh xã hội huyện đã thẩm định, tham mưu cho UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt 482 nhà, trong đó qua kiểm tra đã có 244 nhà hoàn thiện, gồm 124 nhà xây mới, sửa chữa 120 nhà. Hiện nay, Phòng lao động thương binh xã hội huyện phối hợp với các địa phương đôn đốc 238 nhà đợt 2 tiến hành xây mới, sửa chữa theo đúng thời gian đăng ký. Đồng thời tham mưu cho UBND huyện ra quyết định rải ngân trong tháng 9 đối với 145/154 hộ đợt 1 và 26 hộ theo quyết định 1666. Bên cạnh đó tiếp tục phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ ban đầu cho 113 đối tượng người có công để trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Đức Chung
Đài truyền thanh - Truyền hình huyện

( Ngày 19 tháng 09 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: