BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC

Nhằm định hướng công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2015 - 2020. Ban tuyên giáo Huyên ủy đã hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

       Theo đó, Ban tuyên giáo huyện ủy yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; Phòng Văn hóa - Thông tin chỉ đạo Ban văn hóa thông tin, các đơn vị chuyên môn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng từ ngày 7/6 - 13/6/2018. Tổ chức tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp quốc gia từ Đài Tiếng Nói Việt Nam và các chương trình kỷ niệm khác theo chỉ đạo của cơ quan chuyên môn. Cùng với công tác tuyên truyền, các địa phương, cơ quan đơn vị tổ chức Lễ kỷ niệm gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các sự kiện chính trị, hoạt động lớn của đất nước, của tỉnh, của các địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Tô Phượng
Đài TT-TH huyện

( Ngày 18 tháng 05 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: