UBND huyện Đông Hưng triển khai kế hoạch tiếp tục rà soát, xử lý đối tượng lập hồ sơ hưởng chính sách đối với người tham gia hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục rà soát, xử lý đối tượng lập chất độc hóa học. Phòng lao động thương binh xã hội huyện Đông Hưng tham mưu giúp UBND huyện hồ sơ hưởng chính sách đối với người tham gia hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện,

 Đối tượng phải rà soát xử lý đợt này cần bổ xung giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng quân đội mỹ xử dụng chất độc hóa học; trường  hợp con đẻ dị dạng, dị tật đang hưởng trợ cấp lập hồ sơ theo quyết định 26 của thủ tướng chính phủ, trường hợp con đẻ dị dạng, dị tật làm cơ sở giải quyết chính sách cho bố đẻ là người tham gia hoạt động kháng chiến lập theo thông tư 07 của Bộ LĐTBXH. Thời gian thực hiện rà soát từ ngày 07/5 đến ngày 16/5. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch, các xã thị trấn cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách đối với người tham gia hoạt động kháng chiến, mục đích lý do của việc rà soát; chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, thông báo mời các các đối tượng lên làm việc. Thông qua rà soát, xử lý đối tượng nhằm đẩy mạnh việc thực thi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, tạo sự công bằng trong thụ hưởng các chính sách ưu đã của Đảng nhà nước. 

Đức Chung
Đài TT-TH huyện

( Ngày 12 tháng 05 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: