Đến nay 13/4, huyện Đông Hưng có trên 90% dân số lắp đặt và sử dụng nước sạch.

 Theo thống kê đến ngày 13/4,  huyện Đông Hưng trên 69.700 hộ dân lắp đặt và sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ trên  90% số hộ trong huyện. Trong đó có 18 xã tỷ lệ số hộ lắp đặt và sử dụng nước sạch đạt từ 90% trở lên như: xã Đồng Phú 98%; Đông Dương 98%; Đông Động 99,3%; Đông Giang 99,5%...Hiện toàn huyện còn 10 % dân số chưa lắp đặt và sử dụng nước sạch. Nguyên nhân do một số bộ phận người dân là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và một số hộ đi làm ăn xa. Để phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra 100% dân số đấu nối và sử dụng nước sạch trước ngày 30/4 năm nay, UBND huyện quyết liệt chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các địa phương và doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách  nước sạch và tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. Bên cạnh đó, phân loại từng hộ gia đình giao cho các hội đoàn thể  trực tiếp tuyên truyền vận động. Đối với các doanh nghiệp chủ động phương tiện, nhân lực kịp thời đấu nối nước cho người dân khi có nhu cầu, đồng thời tiếp tục có chính sách hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện cơ chế thu tiền trả góp khi các hộ lắp đặt đồng hồ nước. Bên cạnh đó thực hiện nghiêm túc 6 công khai để nhân dân yên tâm sử dụng nước sạch. 

Thu Thủy
Đài TT-TH huyện

( Ngày 13 tháng 04 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: