Xã Đông Xuân thực hiện xây dựng nhà ở cho người có công.

Qua rà soát, xã Đông Xuân có 138 gia đình chính sách nằm trong diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong dịp này. Trong đó có 85 hộ được xây mới, 53 hộ sửa chữa.

 Thực hiện sự chỉ đạo cuả UBND huyện, xã Đông Xuân đã kiện toàn lại Ban chỉ đạo, tích cực tuyên truyền về đối tượng được hỗ trợ, mức kinh phí hỗ trọ xây mới và sửa chữa, các chính sách của đảng và nhà nước về hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho người có cộng. Đồng thời phối phối hợp với các phòng chuyên môn của UBND huyện xuống trực tiếp các hộ để thẩm định phê duyệt và phân loại các hộ, các kế hoạch thực hiện hỗ xây dựng phù hợp với từng tháng. Đối với 18 hộ trong diện được hỗ trợ nhưng đã xây dựng từ năm 2013, địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của huyện thẩm định hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục để hỗ trợ theo quy định đảm bảo đúng đối tượng, đúng thời gian và quy định, giúp các hộ chính sách ổn định cuộc sống.

Thu Thủy
Đài TT-TH huyện

( Ngày 10 tháng 04 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: