Đến nay có 15 tổ chức hội nông dân cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023.

             Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, đến nay toàn huyện có 15 Hội nông dân xã, thị trấn tổ chức thành công đại hội. Các Đại hội đã tiến hành đều hiện đúng thời gian, nội dung và quy trình các bước của đại hội; bầu đủ số người vào Ban chấp hành khóa mới và đại biểu đi dự đại hội cấp huyện. Hiện tại, Hội nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các hội cơ sở tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo đúng kế hoạch, phấn đấu đến đầu tháng 4 hoàn thành kế hoạch Đại hội Hội nông dân cơ sở. Thông qua Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ với những mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới../.

Đức Chung
Đài TT-TH huyện

( Ngày 05 tháng 03 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: