NĂM 2018 HUYỆN NHÀ SẼ GIAO QUÂN CHO 14 ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI

Năm 2018 này, huyện nhà được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là 406 nam công dân, được phân bổ cho 14 đơn vị đầu mối nhận quân.

           Tại hội nghị hiệp đồng, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt các quyết định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh về việc giao chỉ tiêu và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, tập trung thảo luận, thống nhất và ký biên bản hiệp đồng giao nhận công dân nhập ngũ năm 2018 với các nội dung như: Các địa phương giao quân phải giao đủ số lượng, đảm bảo chất lượng số công dân nhập ngũ theo chỉ tiêu; công dân nhập ngũ phải đảm bảo các tiêu chuẩn về tuổi đời, sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, nguyên tắc thủ tục tuyển chọn, tiêu chuẩn văn hóa và xây dựng kế hoạch lễ giao quân, nhận quân, đảm bảo đúng quy định, trang trọng, tiết kiệm và an toàn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, Ban CHQS huyện đề nghị các địa phương và đơn vị nhận quân hiệp đồng chặt chẽ, giao và nhận hồ sơ đúng thủ tục, nguyên tắc, tiến hành thâm nhập 100% số hồ sơ được giao, chốt quân số đảm bảo chất lượng, có tỷ lệ dự phòng thích hợp. Ban CHQS xã, thị trấn tham mưu hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp tổ chức xét duyệt, tuyển chọn chặt chẽ, phát huy dân chủ, công khai từ cơ sở. Làm tốt chính sách hậu phương quân đội nhất là đối với các gia đình có con em nhập ngũ năm nay. Quản lý chặt chẽ, gặp gỡ, động viên anh em trúng tuyển yên tâm phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng, an toàn. 

Tô Phượng
Đài TT-TH huyện

( Ngày 27 tháng 01 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: