Thị trấn Đông Hưng triển khai thực hiện công tác bầu cán bộ tổ dân phố.

 Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện về việc bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, Thị trấn Đông Hưng thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, phân công Đảng ủy viên phụ trách các tổ dân phố, đồng thời chủ động triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử. Đến nay, 10/10 tổ dân phố ở thị trấn Đông Hưng đã họp thống nhất tiêu chuẩn và danh sách người ứng cử, có 7/10 tổ dân phố hoàn thành danh sách người ứng cử và danh sách cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu cử. Qua hiệp thương giới thiệu người ứng cử, thị trấn có 20 người ứng cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, gồm 15 người tái cử, bầu mới 5 người. Để tổ chức thành công cuộc bầu cử cán bộ tổ dân phố, Thị Trấn Đông Hưng tiếp tục tuyên truyền về cuộc bầu cử, yêu cầu các tổ hoàn thành danh sách cử tri và danh dách người ứng cử. Đồng thời thành lập 10 tổ bầu cử tại 10 tổ dân phố, giao cho Ban công an xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Các tổ dân phố tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức bầu cử theo đúng quy định và thành công.

Đức Chung
Đài TT-TH huyện

( Ngày 12 tháng 04 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: