ĐÃ CÓ 30/44 XÃ, THỊ TRẤN TRONG HUYỆN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, đến nay đã có 30/44 tổ chức hội cơ sở hoàn thành đại hội.

 Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội nông dân các xã, thị trấn đã tiến hành đều đúng thời gian, nội dung và quy trình của đại hội. Đại hội cũng đánh giá khách quan nghiêm túc kết quả phong trào, hoạt động hội trong giai đoạn 2013 – 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2018 – 2023. Bầu đủ số người vào Ban chấp hành khóa mới và đại biểu đi dự đại hội cấp huyện. Thường trực Hội nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các hội cơ sở nhanh chóng tiến hành Đại hội cấp cơ sở và tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội cấp huyện đảm bảo tiến độ và thành công tốt đẹp. 

Tô Phượng
Đài truyền thanh - Truyền hình huyện

( Ngày 02 tháng 04 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: