Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện đạt 87%.

          Cùng với việc chỉ đạo các địa phương khai thác có hiệu quả 43 khu quy hoạch xử rác thải và 7 lò đốt rác đã đầu tư xây dựng. UBND huyện còn yêu cầu các cơ sở sản xuất mới thành lập và chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn 70% số cơ sở đã họat động hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn.. Bên cạnh đó, tổ chức cho các xã, thị trấn ký cam kết về công tác vệ sinh môi trường; duy trì việc phát động toàn dân thu gom rác thải vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng và các đợt cao điểm theo kế hoạch của huyện; nâng cao hiệu quả hoạt động của 173 vệ sinh thu gom, xử lý rác thải tại địa phương. Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể cũng duy trì và nhân rộng mô hình “đoạn đường tự quản”; “dòng sông tự quản”, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Do đó trong năm nay, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện đạt 87%.

Thu Thủy
Đài truyền thanh – Truyền hình Đông Hưng

( Ngày 10 tháng 12 năm 2017 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: