Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức kỳ họp thứ 18 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Sáng ngày 5/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện họp kỳ thứ 18 đánh giá kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ chính trị năm 2018. Đ/c Hoàng Thái Phúc- Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy chủ trì cuộc họp. Dự họp có Đ/c Bùi Văn Huân- Phó bí thư thường trực huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Tiến Hưng- Phó bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các đ/c trong ban chấp hành Đảng bộ huyện và một số trưởng các ban ngành đoàn thể huyện.

         Năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã triển khai nhiều chủ trương và chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Trong năm, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 ước thực hiện trên 10.567 tỷ đồng, tăng 9,74% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản ước tăng 1,27%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng 16,45%; thương mại - du lịch ước tăng 8,34%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.030 tỷ đồng, đạt 121,1 % dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện hơn 1.014 tỷ đồng đạt 142%. Đáng chú ý, BCH Đảng bộ huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp, tháo gỡ khó khăn về nợ công xây dựng nông thôn mới; tăng số hộ dân lắp đặt sử dụng nước máy lên 66%. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao có chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục, đào tạo, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; các chế độ chính sách đối với người, gia đình có công với cách mạng và đối tượng chính sách xã hội được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quân sự quốc phòng địa phương được củng cố. Việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, chất lượng hiệu quả. Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá khách quan, toàn diện kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ban chấp hành đảng bộ huyện trong năm 2017 và nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, định hướng hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2018 và một số nhiệm vụ trong tâm cuối năm 2017.

Kết luận tại kỳ họp, Đ/c Hoàng Thái Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện định hướng chủ trương và một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm. Trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm đề án sản xuất vụ xuân hè 2018, kiên quyết không để tình trạng người dân gieo, cấy mạ dài ngày; Tiếp tục làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ để đảm bảo chỉ tiêu giao quân. Yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động để đẩy nhanh tiến độ đấu nối nước sạch trên địa bàn huyện. Cụ thể hóa các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, từng bước tháo gỡ khó khăn, giúp địa phương hoàn thiện các tiêu chí và trả nợ công xây dựng nông thôn mới. Về nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2018, đ/c Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: nhiệm vụ chính trị năm 2018 rất nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ nhân dân trong huyện tăng cường đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương, chỉ đạo điều hành năng động sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội; giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở  trong sạch vững mạnh. Đ/c Bí thư huyện ủy đề nghị từng đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong huyện; các Đ/c phụ trách xã phải vào cuộc sâu sát, quyết liệt hơn để đôn đốc các địa phương thực hiện kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Phát huy vai trò sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thưc hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. 

Thu Thủy
Đài truyền thanh – Truyền hình Đông Hưng

( Ngày 05 tháng 12 năm 2017 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: