Ban Thường vụ huyện ủy Đông Hưng tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp Hành trung ương Đảng khóa XII.

Sáng ngày 18/7/2017, Ban thường vụ Huyện ủy Đông Hưng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp Hành trung ương Đảng khóa XII tới các đồng chí Ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, Trưởng phó các Ban, ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, Thủ trương các cơ quan đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn và cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn.

 Đồng chí Hoàng Thái Phúc – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đ/c Bùi Văn Huân – phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đ/ Nguyễn Tiến Hưng – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị..

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản và tư tưởng cốt lõi trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII, gồm Nghị quyết số 10 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết 11 về “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết 12 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Để nghị quyết Trung ương 5, Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thái Phúc – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyên ủy chỉ đạo các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị sơm xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, gắn với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết và các Chương trình hành động thực hiện đến các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương cơ quan đơn vị.

Đức Chung
Đài truyền thanh - Truyền hình huyện

( Ngày 22 tháng 07 năm 2017 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: