UBND HUYÊN – BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY TỔ CHỨC KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỀ CÔNG TÁC DÂN VÂN GIAI ĐOẠN 2016-2021.

Ngày 22/5/2017, UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy vừa tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021.

 Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Xuân Ghi - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí: Hoàng Thái Phúc – Tỉnh ủy viên, Bí Thư huyện ủy; đồng chí: Bùi văn Huân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo UBND huyện. Phóng viên Tô Phương đưa tin.

Tại buổi ký kết, UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy đã thống nhất 7 nội dung cùng phối hợp, gồm: nghiên cứu tham mưu xây dựng những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận; Cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận bằng các cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phối hợp tham gia giải quyết đơn thưu khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”..vv.. Trên cơ sở nội dung đã ký kết, hai cơ quan sẽ căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện chủ động phối hợp, thống nhất giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh; thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo, cung cấp tài liệu về chủ trương, chính sách, đồng thời chọn một số việc cụ thể có tính xuyên suốt làm đòn bẩy để chỉ đạo thực hiện..

Phát biểu sau lễ khi ký kết, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tiếp tục cụ thể hóa các nội dung công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước thành những chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tập trung nâng cao chất lượng công tác dân vận, từ phương thức vận động đến phong cách của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân, phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, Ban dân vận huyện ủy và UBND huyện cần phối hợp chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã, thị trấn hướng dẫn khối dân vận triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình phối hợp. Đồng chí cũng yêu cầu quá trình thực hiện chương trình phối hợp phải bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm được phân công của từng cơ quan; đồng thời thường xuyên chủ động theo dõi, thông tin kết quả, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ, để chương trình phối hợp đạt kết quả cao nhất, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.

Tô Phượng
Đài truyền thanh - Truyền hình huyện

( Ngày 29 tháng 05 năm 2017 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: