Mặt trận tổ quốc

Thông tin đang cập nhật

 1. Họ và tên: Hà Thị Lan Anh

     Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Họ và tên: Bùi Văn La

     Chức vụ: Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Họ và tên: Trần Ngọc Đoàn

     Chức vụ: Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


( Ngày 30 tháng 09 năm 2015 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: