UBND huyện chỉ đạo công tác phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa

Hiện tại, theo điều tra của cơ quan chuyên môn, 1 số diện tích ngô đông của huyện có biểu hiện nhiễm bệnh lùn sọc đen. Bên cạnh đó, việc làm đất, vệ sinh đồng ruộng chưa được quan tâm thực hiện; trên các gốc rạ và lúa éo có mật độ rầy cao hơn trung bình nhiều năm, là nguồn môi giới truyền bệnh lùn sọc đen từ ký chủ phụ và ngô đông cho lúa xuân năm 2018.

      Để chủ động phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa xuân, UBND huyện chỉ đạo các địa phương và đơn vị có liên quan tập trung hướng dẫn nông dân kiểm tra toàn bộ diện tích ngô đông, tiến hành tiêu hủy ngay cây bị bệnh lùn sọc đen. đồng thời phun thuốc phòng trừ rầy cho toàn bộ diện tích. Huy động lực lượng, phương tiện tập trung làm đất, vệ sinh đồng ruộng. Tuyên truyền nông dân không gieo mạ dài ngày để hạn chế bệnh lùn sọc đen chuyển từ lúa tái sinh, ngô đông qua mạ sang vụ xuân. Mở rộng diện tích gieo, cấy các giống kháng bệnh đạo ôn, rầy các loại; xử lý hạt giống cho toàn bộ lúa gieo thẳng; gieo mạ trên nền cứng che phủ nilon để chống rét và hạn chế lùn sọc đen. Phun thuốc trừ rầy cho toàn bộ diện tích mạ trước khi cấy. Khi phát hiện mạ có triệu chứng bệnh cần thông báo ngay với cơ quan chuyên môn và tiêu hủy triệt để nguồn bệnh sau khi đã phun trừ rầy, và gieo mạ bổ sung trong khung thời vụ phù hợp.

Tiến Quang
Đài truyền thanh - truyền hình huyện

( Ngày 11 tháng 12 năm 2017 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: