Xã Trọng quan chủ động cho sản xuất vụ xuân năm 2018

            Với chủ trương gieo cấy 100% diện tích bằng lúa ngắn ngày trà xuân muộn, trong đó bố trí 60 - 65% diện tích gieo cấy các giống lúa thuần, lúa lai năng suất cao, và 35-40% diện tích cấy các giống lúa có chất lượng gạo khá. Xã Trọng Quan đã bám sát đề án sản xuất của UBND huyện, chủ động cây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân hà 2018 trong cán bộ, đảng viên và cá tầng lớp nhân dân. Thường xuyên thông báo trên Đài truyền thanh xã và các các cuộc họp của các tổ chức đoàn thể, các cơ sở thôn về cơ cấu giống lúa, thời vụ gieo cấy, kết hợp tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, làm đất, chăm sóc, bảo vệ lúa xuân..vv. Hiện tại, nông dân xã Trọng Quan đã cày lật đất được trên 20% diện tích, và tích cực chuẩn bị giống lúa, phân bón để chủ động sản xuất. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cũng đôn đốc các thôn đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng đảm bảo tưới tiêu thuận tiện cho vụ xuân 2018.

Tô Phượng
Đài truyền thanh - truyền hình huyện

( Ngày 10 tháng 12 năm 2017 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: