UBND huyện triển khai đề án sản xuất vụ xuân, hè năm 2018.

Phấn đấu gieo cấy bằng 100% giống ngắn ngày, trong đó 65% diện tích lúa thuần, lúa lai có năng xuất cao và 35% diện tích giống có chất lượng là nội dung được đưa ra thảo luận tại hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân hè năm 2018 của UBND huyện vào sáng ngày 6/11/2017

 Đến dự có các Đ/c lãnh đạo các Sở ngành, chi cục  liên quan của Tỉnh,; Đ/c Bùi Văn Huân- Phó bí thư thường trực huyện ủy- Chủ tich HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Tiến Hưng- Phó bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, các Đ/c trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo UBND huyện lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể đơn vi trong huyện và các Đ/c là Bí thư, chủ tịch, giám đốc HTXDVNN các xã, thị trấn.

Vụ xuân, hè năm 2018 huyện nhà sẽ phát huy tối đa diện tích đất canh tác để gieo cấy 11.600ha lúa xuân bằng 100% trà xuân muộn; và gieo trồng 1.400 ha  cây màu xuân, hè trên đất canh tác, 1.000 ha trên đất lúa. Đồng thời tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình cánh đồng mẫu gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, mô hình sản xuất 3-4 vụ/năm, với diện tích từ 100ha trở lên. Để sản xuất vụ xuân, hè năm 2018 giành được thắng lợi, ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, UBND huyện cũng sẽ hỗ trợ 50% giá giống lúa Kim Cương 111, TBR 225 cho các xã tham gia xây dựng cánh đồng mẫu có liên kết tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm; hỗ trợ 100% giống cho mô hình gieo cấy giống lúa mới, với quy mô từ 5-10ha. Bên cạnh đó chỉ đạo các ngành liên quan và các xã huy động lực lượng, vật tư, kinh phí tập trung nạo vét sông dẫn vào các trạm bơm, tu sửa kênh mương mặt ruộng, giải phóng các dòng chảy phục vụ cấp và tiêu thoát nước cho cây trồng, vệ sinh đồng ruộng, tổ chức luân canh cây trồng phù hợp cho hiệu quả cao. Ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ sản xuất nhằm giảm giống, giảm nước tưới, giảm thuốc bảo vệ thực vật và phân bón để tăng hiệu quả sản xuất; mở rộng mô hình cấy lúa theo phương pháp hiệu ứng hàng biên. Chuyển đổi một phần diện tích đất lúa sang trồng cây màu có giá trị kinh tế cao; mở rộng diện tích sản xuất cây màu hè, trọng tâm là cây màu hè trên đất sau lúa vụ xuân.  Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Tiến Hưng- Phó bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về đề án sản xuất vụ xuân năm 2018 nhất là về thời vụ, cơ cấu giống, phương thức gieo cấy.  Kiên quyết không để tình trạng người dân cố tình gieo cấy mạ dài ngày; Các địa phương phải thường xuyên gần gũi cơ sở, phát hiện và tuyên truyền vận động kịp thời ngay từ bây giờ những hộ có tư tưởng tổ chức ngâm ủ giống dài ngày.  Bên cạnh đó, vận động nhân dân làm đất sớm, ngăn ngừa sâu bệnh phát sinh gây hại. Đồng thời tăng cường dự báo tình hình sâu bệnh; đẩy mạnh công tác diệt chuột. Riêng về thủy nông, tiến hành lấy nước đổ ải theo đúng lịch của Tỉnh, khuyến khích các xã mở rộng diện tích cấy lúa theo phương pháp hiệu ứng hàng biên, tăng cường kỷ cương trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Ngay sau hội nghị này, các đồng chí phụ trách xã, các Đ/c phụ trách cụm, lãnh đạo UBND huyện sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo góp ý và duyệt  xây dựng kế hoạch sản xuất vụ xuân, hè 2018 tại các cơ sở để triển khai sớm đến người dân.

 Cũng tại hội nghị, UBND huyện đã triển khai chỉ thị của huyện ủy và giao kế hoạch làm thủy lợi đông xuân cho các xã thị trấn.

Thu Thủy
Đài truyền thanh - Truyền hình huyện

( Ngày 07 tháng 11 năm 2017 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: