Xã Mê Linh huyện Đông Hưng triển khai thực hiện tích ruộng đất.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Đông Hưng về việc tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, làm hàng hóa, Xã Mê Linh huyện Đông Hưng thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, triển khai kế hoạch tích tụ ruộng đất trong cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và các cơ sở thôn.

 Thường xuyên tuyên truyền thông báo trên Đài truyền thanh xã và các hội nghị ở địa phương để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Theo kế hoạch, từ ngày 15 đến ngày 20/3, xã Mê Linh chỉ đạo các cơ sở thôn họp xin ý kiến của nhân dân, thống nhất phương thức làm và kêu gọi đầu tư. Trước mắt, xã Mê Linh thực hiện tích tụ ruộng đất tại cánh đồng Sa Bạt của thôn Hữu và thôn Hậu, với tổng diện tích 30 ha liên quan đến trên 200 hộ canh tác. Qua nắm bắt tư tưởng ban đầu, có 60% số hộ nhất trí cao; đối với các hộ chưa đồng thuận, xã Mê Linh tiếp tục tuyên truyền vận động, đồng thời có giải pháp điều chuyển về vùng canh tác khác, tạo điều kiện thuận lợi cho xã viên trong sản xuất, và thực hiện thành công kế hoạch tích tụ ruộng đất trên địa bàn.

Đức Chung
Đài truyền thanh - Truyền hình huyện

( Ngày 15 tháng 03 năm 2017 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: