Doanh thu từ sản xuất kinh doanh các dự án trên địa bàn huyện tăng 109,0% so với cùng kỳ.

Hiện tại, trên địa bàn huyện có 108 dự án đầu tư và đăng ký đầu tư. Trong đó có 85 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, 11 dự án đang xây dựng, 12 dự án đăng ký đầu tư, với tổng vốn ước thực hiện trên 3.100 tỷ đồng.

 

Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất kinh doanh của các dự án tiếp tục tăng trưởng cao, doanh thu từ các dự án đang hoạt động đạt trên 2.800 tỷ đồng, tăng 109,0% so với cùng kỳ năm 2017 và giải quyết việc làm cho trên mười nghìn lao động, với mức thu nhập từ 3,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp tục tăng cường công tác quản lý, đôn đốc kiểm tra giám sát việc chấp hành hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh, vệ sinh môi trường, an toàn lao động... tạo điều kiện để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính cho các dự án, đặc biệt chú trọng các dự án mới đăng ký đầu tư, dự kiến có doanh thu lớn, giải quyết được nhiều lao động tại địa phương.

Pv:  Thu Thủy


( Ngày 08 tháng 11 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: